‘Strøk’ installasjon 2023

‘Strøk’
Innendørs audiovisuell installasjon

Musikk: ‘Strøk’ av Rolf Wallin 1989
Installasjon og video: Peter Knudsen
Tekst: Hanna Louise Grønneberg

Støttet av Fossekleiva kultursenter og Drammen kommune

Litt om musikken
Da platen ‘Sinus Seduction’, der ‘Strøk’ var ett av verkene, ble utgitt skrev Eivind Buene i tekstheftet om Strøk:

’I Rolf Wallins Strøk er det lyden av levende instrumenter som settes i spill, med fyldige klangflater og sensuelle teksturer som aldri beveger seg langt fra sitt instrumentale opphav.

Verket er bygget opp over 12 sekunder av de norske folketonene Huldreslåtten og Nordafjells, fremført på hardingfele av spelemannen Hallvard T. Bjørgum. Ulike manipulerte varianter av dette materialet ligger lag på lag, og Strøk er det verket på denne platen som arbeider tydeligst med harmoniske føringer, når den iboende klangen av naturtoner i hardingfela har fått lov til å gjennomsyre verket. Allikevel skapes det bevegelser utover det velkjente, og de stadig vandrende lydkonstellasjonene lar seg aldri fange inn av noen form for folklorisme.

Det sterke rytmiske elementet i slåttetradisjonen blir most sammen til pulserende lydflater, og verket kan leses som en fremmaning av hardingfelas ubevisste sjelsliv, hvor den særegne klangen av instrumentet forstørres og maner frem drømmeaktige og nesten surreale lydlandskaper.’

Hallvard T. Bjørgum har fortalt at disse rammeslåttene er veldig gamle, antakelig fra 1200-tallet, kanskje ennå eldre – helt fra førkristen tid.

Det visuelle materialet
består av stillbilder, konkret og bearbeidet video og generativ video.

Gjenbruk/reformatering i en ramme av tid er stikkord for både det lydlige og det visuelle.

Strøk skjelett

Installasjonens skjelett uten projisert innhold