‘1812 – bokstavelig’ (2023)

Denne lille stop-motion-animasjonsfilmen er basert på det mest kjente kartet til den pensjonerte franske broinspektøren Charles Minard, nemlig «Carte figurative des pertes successives en hommes de l’Armee Français dans la campagne de Russe 1812–1813» eller «Kart over Napoleons felttog mot Moskva» – fra 1869.

Kartet er et av de første som fremstiller flere datasett samtidig og er regnet som en klassiker i datavisualisering. Streken som viser hvor den franske hæren beveget seg endrer tykkelse etter antall soldater som var igjen og temperaturen er også lagt inn i flytskjemaet.

Den store franske hæren besto av avdelinger fra mange europeiske land og startet felttoget østover ved å krysse elva Niemen (I nåværende Litauen) 24 juni 1812. Den talte da minst 422.000 mann. Napoleon følte seg overlegen og regnet med å beseire Russland raskt med ett stort slag i løpet av noen uker.

Den russiske hæren var i starten tallmessig underlegen og stategien var å unngå konfrontasjon, trekke seg langsomt tilbake og ødelegge alt den fremrykkende franske hæren kunne ha nytte av.

På grunn av dette varte invasjonen mye lengre enn Napoleon hadde planlagt. De store franske tapene skyldtes en kombinasjon av manglende forsyninger, sykdom, desertering, omkomne i kamper med den russiske hæren og etterhvert kulde. Bare 10.000 mann kom tilbake til Litauen i desember 1812.

Napoleon nevnes ikke i kartet, – muligens ønsket Minard å legge mer vekt på soldatenes enorme lidelser enn den store general. Denne filmen kan være en påminnelse om alle krigers grusomhet – sørgelig aktuell.

Byggesteinene i animasjonen er mine egne Letraset gnuggebokstaver og -tall fra min tidlige praksis som grafisk designer på 1980-tallet. Slike overføringsbokstaver ble brukt som supplement til kostbar fotosats, før macen overtok som verktøyet for grafisk design og typografi.

Fremrykkingen har jeg bygget opp med to groteske skriftsnitt, mens retretten består av Times New Roman.

Det er skrevet mye både om Napoleons invasjon og Minards kart.
Her er noen steder å starte:
1812.tass.ru
esri.com
edwardtufte.com
datavizblog.co

Arbeidet var utstilt i Grafills hus 7.12.2023–7.1.2024 og støttet av Grafills utstillingsstipend.

Intervju her