Som hvitt vann 2021

Audiovisuell installasjon i fossen ved Fossekleiva kultursenter 10.–12. september 2021.
Original lengde 12’04

Mugetuft Duo: Tellef Øgrim, lyd · Peter Knudsen, video.

Støttet av Kulturrådet – Fond for lyd og bilde, Viken fylkeskommune og Fossekleiva kultursenter, Drammen kommune.

Mer info på mugetuft.no