‘Romlige dialoger’ i Fossekleiva kultursenter

Romlige dialoger – smakebiter fra workshop april 2021 i Fossekleiva kultursenter

Victoria Johnson, Peter Knudsen, Bernt Isak Wærstad.

I uke 17 (April 2021) arbeidet prosjektet Romlige dialoger i Teatersalen på Fossekleiva.

Prosjektet utforsker samspillet mellom ulike romlige dimensjoner – lyd, bilde, rom og menneske. Vi ønsker å undersøke, videreutvikle og formidle det felles kunstneriske uttrykket som oppstår når disse elementene er i tett dialog.

Victoria Johnsson, fiolin
Bernt Isak Wærstad, lydprossesering
Peter Knudsen, video

Med Romlige dialoger vil vi utvikle et audiovisuelt språk der vi bringer tilskueren inn i en tredimensjonal lyd- og bildeverden. Dette skapes gjennom utforskning av ulike teknikker som flerkanals projisering på flater i 3D og spatialisering av lyd i punkter og flater. Den akustiske fiolinen får også nye betydninger og romlig tilstedeværelse gjennom lydbearbeiding, når den blander seg med prosessert lyd. Målet er å skape en romlighet som vi kan savne ved vanlig stereo-lyd og to-dimensjonal videoprojeksjon.